Rizqi Zhavira

  • Lahir: 1 January 2013
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Rudi Hamzah
  • Ibu: Reni Astuti
  • Dokter:

Komentar