Sam Venrello

  • Lahir: 9 September 2012
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,35 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Bakrie Jafar
  • Ibu: Lisya
  • Dokter:

Komentar