SHAZIA AFIQAH TIHANI

  • Lahir: 1 June 2013
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,25 kg
  • Tinggi badan: 42 cm
  • Ayah: Mauliddini
  • Ibu: Ressy Syamtarina
  • Dokter:

Komentar