Bayi Yuni

  • Lahir: 19 July 2012
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 1,5 kg
  • Tinggi badan: 39 cm
  • Ayah: Tonardi
  • Ibu: Yuni Harianto
  • Dokter:

Komentar